Universiteit Utrechtstudierichting Fonetiek

inleiding fonetiek

-
 

verbonden spraak


klankaanpassing
duuraanpassing
continuiteit
intonatie
In verbonden spraak worden gesproken woorden beïnvloed door woorden die in de omgeving staan. Doordat woorden in verbonden spraak veelal niet door pauzes gescheiden zijn, kunnen zich klank-aanpassingsverschijnselen voordoen op de woordgrenzen. Tevens doen zich duuraanpassingen (temporele organisatie) voor in verbonden spraak. Het simpelweg aan elkaar plakken van los uitgesproken woorden levert dus niet hetzelfde resultaat op als een verbonden uiting, zoals geïllustreerd in de groep continuïteit. Een andere belangrijke eigenschap van verbonden spraakuitingen is dat deze ieder hun eigen 'melodie' hebben, die gedragen wordt door het verloop van de toonhoogte in de spraakuitingen. Dit wordt gedemonstreerd in de groep intonatie.
fragment beluisteren afluisteren
technische details technische informatie
tekst/transcriptie tekst/transcriptie
naar top


zoeken home UU home Letteren home Fonetiek e-mail
19 Sep 2000