Universiteit Utrechtstudierichting Fonetiek

Hoofdverzameling

stemopbouw - ademen - vlak - vlakreverse -
 

stemproductie


aanzetstuk
bronparameters
egg opnamen
In de volgende demonstraties wordt met behulp van zangstemsynthese van Peter Pabon een aantal aspecten van stemproductie toegelicht. Hierin is een aantal demonstraties opgenomen die apart de kenmerken van het aanzetstuk en het bronsignaal behandelt.
Tevens worden demonstraties aangeboden van EGG-opnamen (electro-glotto-graaf). Zowel het audiosignaal als het EGG-signaal zijn te beluisteren.

fragment beluisteren afluisteren
technische details technische informatie
tekst/transcriptie tekst/transcriptie
naar top


stemopbouw
Een synthetische mannenstem wordt langzaam aan opgebouwd, door steeds verschillende bronaspecten onafhankelijk aan te passen. Als eerste wordt een sinusachtig signaal aangeboden, vervolgens wordt het signaal steeds pulsachtiger gemaakt door de sluitingshellingte veranderen. Daarna wordt vibrato aangebracht dooreerst de amplitude en vervolgens de frequentie te moduleren.Tot slot worden de formanten van de klinker /a:/ ingesteld.


naar top


ademen
Met behulp van de zangstemsynthese wordt de inademing en uitademing van een man gesynthetiseerd.


naar top


vlak
Een gesynthetiseerd zangstemsignaal van een man kent eerst wel random verstoringen in amplitude, vervolgens worden deze random verstoringen ineens weggehaald. Dit kleine verschil is van belang voor de waarneming van natuurlijkheid van het gesynthetiseerde signaal.


naar top


vlakreverse
Het omgekeerde van VLAK: een gesynthetiseerd zangstemsignaal van een man kent eerst geen random verstoringen in amplitude, vervolgens worden random verstoringen ineens toegevoegd. Dit kleine verschil is van belang voor de waarneming van natuurlijkheid van het gesynthetiseerde signaal.


zoeken home UU home Letteren home Fonetiek e-mail
19 Sep 2000