Universiteit Utrechtstudierichting Fonetiek

stemproductie

aamanvrouwkind - kindklinkers - vrouwklinkers - manklinkers - formantea -
 

aanzetstuk


In de volgende demonstraties worden verschillende aspecten van het aanzetstuk gevarieerd, waarmee duidelijk wordt wat het effect van een verandering van de losse parameters is op de stemgeving.
fragment beluisteren afluisteren
technische details technische informatie
tekst/transcriptie tekst/transcriptie
naar top


aamanvrouwkind
Het effect van de buislengte van het aanzetstuk wordt gedemonstreerd in dit fragment. Het aanzetstuk verandert van ´man´ naar ´vrouw´ naar ´kind´. Met behulp van ruis door de verschillende aanzetstukken, waarbij de klinker /a:/ gearticuleerd wordt, wordt het verschil in lengte duidelijk.


naar top


kindklinkers
Een hoogfrequente ruis wordt door het synthetische aanzetstukvan een kind gestuurd. Het aanzetstuk verandert steeds vanvorm waardoor de volgende klinkers gezongen worden: /a:/, /A/, /E/, /O/, /o:/, /}/, /I/, /|:/, /e:/, /u/, /y:/,/i:/


naar top


vrouwklinkers
Een hoogfrequente ruis wordt door het synthetische aanzetstukvan een vrouw gestuurd. Het aanzetstuk verandert steeds van vorm waardoor de volgende klinkers gezongen worden: ´aa´, ´a´, ´E´, ´O´, ´oo´, ´u´, ´I´, ´eu´, ´ee´, ´oe´, ´uu´, ´ie´.


naar top


manklinkers
Een hoogfrequente ruis wordt door het synthetische aanzetstukvan een man gestuurd. Het aanzetstuk verandert steeds van vorm waardoor de volgende klinkers gezongen worden: ´aa´, ´a´, ´E´, ´O´, ´oo´, ´u´, ´I´, ´eu´, ´ee´, ´oe´, ´uu´, ´ie´.


naar top


formantea
Van een gesynthetiseerde mannenstem bewegen de eerste en detweede formant onafhankelijk van de klinker /e:/ naarde klinker /a:/. Eerst verschuift de eerste formantvan 800 naar 400 Hz. Vervolgens verschuift de tweede formant van 1300 naar 2400 Hz. Tot slot worden beide formanten tegelijkertijd gevarieerd van /e:/ naar /a:/.


zoeken home UU home Letteren home Fonetiek e-mail
19 Sep 2000