Universiteit Utrechtstudierichting Fonetiek

stemproductie

demooq - demooqrandom - demooqvarf - demohelling - demojitter - demoshimmer - demovibrneg - demovibrpos - demovibrampl - demovibrdiepte - demosluitsnel - mannormaala - mangeknepena -
 

bronparameters


In de volgende demonstraties worden verschillende aspecten van de bron onafhankelijk van elkaar gevarieerd, waarmee duidelijk wordt wat het effect van een verandering van de losse parameters is op de stemgeving.
fragment beluisteren afluisteren
technische details technische informatie
tekst/transcriptie tekst/transcriptie
naar top


demooq
Het open quotiënt in het bronsignaal wordt gevarieerd:1.0 - 0.75 - 0.45 - 0.2 - 0.1 - 0.05.


naar top


demooqrandom
Het open quotiënt varieert random:0% - 0.5% - 1% - 2% - 4% - 8%.


naar top


demooqvarf
Het open quotië:nt in het bronsignaal wordt gevarieerd:1.0 - 0.75 - 0.45 - 0.2 - 0.1 - 0.05 met een variabele F0.


naar top


demohelling
De sluitingshelling in het bronsignaal wordt gevarieerd: 0.5 -0.6 - 0.8 - 1.0 - 2.0 - 4.0.


naar top


demojitter
De jitter in het bronsignaal wordt gevarieerd: 0 - 0.5% - 1.0% - 2.0% - 4.0% - 8.0%.


naar top


demoshimmer
De shimmer in het bronsignaal wordt gevarieerd: 0 - 5% - 10% - 20% - 40% - 80%.


naar top


demovibrneg
Het vibrato in het bronsignaal wordt gevarieerd, waarbij de frequentie van het vibrato in stappen afneemt: 5 Hz - 4.5 Hz - 4 Hz - 2 Hz - 1 Hz - 0.5 Hz.


naar top


demovibrpos
Het vibrato in het bronsignaal wordt gevarieerd, waarbij de frequentie van het vibrato in stappen toeneemt: 5 Hz - 6 Hz - 8 Hz - 10 Hz - 15 Hz - 30 Hz.


naar top


demovibrampl
Het vibrato in het bronsignaal wordt in amplitude gemoduleerd:0% - 12,5% - 25% - 50% - 75% - 100%


naar top


demovibrdiepte
De modulatiediepte van het vibrato in het bronsignaal wordt gevarieerd: 0.4% - 0.8% - 1.6% - 3.2% - 6.4% - 12.8%


naar top


demosluitsnel
De sluitingsnelheid in het bronsignaal wordt random gevarieerd:0% - 2% - 4% - 8% - 16% - 32%.


naar top


mannormaala
Een synthetische mannenstem zingt een glissando op de klinker /A/.


naar top


mangeknepena
Een synthetische mannenstem zingt op een geknepen manier een glissando op de klinker /A/. Wanneer dit fragment wordt vergeleken met MANNORMAALA, wordt het effect van het ´open quotiënt´ duidelijk.


zoeken home UU home Letteren home Fonetiek e-mail
19 Sep 2000