Universiteit Utrechtstudierichting Fonetiek

zangstem

zangmanier1 - zangmanier2 - zangmanier3 - zangmanier4 - zangmanier5 - zangmanier6 -
 

zangmanieren


Hieronder worden verschillende manieren van zingen gedemonstreerd. Zes Nederlandse professionele zangers (m/v) hebben de klinker /a:/ op negen verschillende manieren gezongen in de contekst /hat/. Voor iedere zanger is de volgorde van de manieren van zingen: neutraal, licht, donker, zacht, luid, ontspannen, geknepen, zonder vibrato, met overdreven vibrato. De zangers waren vrij in hun eigen interpretatie van deze termen. Een globale interpretatie luidt:
  • Neutraal: Zang op normale luidheid, met misschien niet zo veel vibrato als bij ontspannen zingen. Mogelijk geen poging tot het creëren van een zangersformant.
  • Licht: 6 dB zachter dan neutraal, waarschijnlijk korte stembandsluiting;
  • Donker: Normale luidheid, mogelijk met verlaging van het strottehoofd, waardoor de formantfrequenties lager worden.
  • Zacht: Zo zacht als een zanger nog artistiek acceptabel vindt, dat is nog een stuk luider dan de zachtst mogelijke fonatie, ongeveer 12 dB minder luid dan neutraal.
  • Luid: Deze opnames zijn genormeerd op luidheid, dus je hoort alleen het effect op klankkleur. Luid zingen is 6-12 dB sterker dan neutraal zingen, de klank is door sterke stemplooiadductie rijk aan boventonen.
  • Ontspannen: De ideale mooie klank, met prettig vibrato. Verschilt niet veel van neutraal zingen.
  • Geknepen: Veel spierspanning in en rond het strottehoofd. De zangers kunnen deze foutieve manier van zingen op zeer verschillende wijzen interpreteren. Meestal leidt het tot een boventoon-rijk klankmengsel, met een relatief zwakke eerste harmonische. Dat komt omdat de stemplooien lang gesloten blijven en maar weinig opengaan. De maximale luchtstroom is dan gering; die is een maat voor de amplitude van de eerste harmonische.
  • Zonder vibrato: Zonder vibrato zingen is moeilijk voor een zanger die hier niet speciaal op traint. Bij goede realisatie hoor je een wat kale toon omdat de grondtoon niet meer regelmatig gemoduleerd wordt.
  • Overdreven vibrato: Overdreven vibrato wordt meestal gerealiseerd door de vibrato-diepte te vergroten, niet de vibrato-frequentie (die ligt meestal tussen 5-6 Hz).

fragment beluisteren afluisteren
technische details technische informatie
tekst/transcriptie tekst/transcriptie
naar top


zangmanier1
Een bas-bariton zanger heeft op een grondtoon van 220 Hz (A3) de klinker /a:/ op negen verschillende manieren gezongen: neutraal, licht, donker, zacht, hard, ontspannen, geknepen, zonder vibrato, met overdreven vibrato.


naar top


zangmanier2
Een tenor zanger (lyrische tenor) heeft op een grondtoon van 220 Hz (A3) de klinker /a:/ op negen verschillende manieren gezongen: neutraal, licht, donker, zacht, hard, ontspannen, geknepen, zonder vibrato, met overdreven vibrato.


naar top


zangmanier3
Een counter-tenor zanger heeft op een grondtoon van 220 Hz (A3) de klinker /a:/ op negen verschillende manieren gezongen: neutraal, licht, donker, zacht, hard, ontspannen, geknepen, zonder vibrato, met overdreven vibrato.


naar top


zangmanier4
Een alt zangeres heeft op een grondtoon van 220 Hz (A3) de klinker /a:/ op negen verschillende manieren gezongen: neutraal, licht, donker, zacht, hard, ontspannen, geknepen, zonder vibrato, met overdreven vibrato.


naar top


zangmanier5
Een mezzo-sopraan zangeres heeft op een grondtoon van 220 Hz (A3) de klinker /a:/ op negen verschillende manieren gezongen: neutraal, licht, donker, zacht, hard, ontspannen, geknepen, zonder vibrato, met overdreven vibrato.


naar top


zangmanier6
Een coloratuur-sopraan zangeres heeft op een grondtoon van 220 Hz (A3) de klinker /a:/ op negen verschillende manieren gezongen: neutraal, licht, donker, zacht, hard, ontspannen, geknepen, zonder vibrato, met overdreven vibrato.


zoeken home UU home Letteren home Fonetiek e-mail
19 Sep 2000