Universiteit Utrechtstudierichting Fonetiek

root gehoor

wstminster - wstminstlp - wstminsthp -
 

wstminstmask


In deze demonstratie wordt gebruik gemaakt van hoog- en laagfrequente ruis om een melodie te maskeren. De Westminsterchime melodie is opgebouwd uit enkele sinustonen met lage frequenties en complexe tonen van drie harmonischen met hoge frequenties en dezelfde virtuele pitch. Laagfrequente ruis is niet in staat om de virtuele pitch die in hetzelfde gebied ligt te maskeren, waaruit blijkt dat de plaatstheorie van pitch niet toereikend is. Eerst wordt de melodie gespeeld met paren van tonen, bestaande uit een pure sinustoon en een complexe toon. Vervolgens worden de pure tonen gemaskeerd door laagfrequente ruis. De complexe tonen (de virtuele pitch) kunnen nog steeds gehoord worden. Tot slot worden de complexe tonen gemaskeerd door hoogfrequente ruis, waarbij de pure tonen (de spectrale pitch) hoorbaar blijven.
[Naar voorbeeld van demonstratie 22 van de ASA CD.]

fragment beluisteren afluisteren
technische details technische informatie
tekst/transcriptie tekst/transcriptie
naar top


wstminster
De melodie van de Westminsterchime wordt gespeeld met paren van tonen, waarbij de eerste toon van het paar een enkele sinustoon is en de tweede toon een complexe toon (4e, 5e en 6e harmonischen) met dezelfde pitch.


naar top


wstminstlp
De pure tonen van het Westminsterchime melodietje worden gemaskeerd door witte ruis dat gefilterd is door een laagdoorlaatfilter met een afsnijfrequentie van 500 Hz.


naar top


wstminsthp
De pure tonen van het Westminsterchime melodietje worden gemaskeerd door witte ruis dat gefilterd is door een hoogdoorlaatfilter met een afsnijfrequentie van 500 Hz.


zoeken home UU home Letteren home Fonetiek e-mail
19 Sep 2000