Universiteit Utrechtstudierichting Fonetiek

root gehoor

westminst3 - westminst1 - westminst2 -
 

wstminstharm


Deze demonstratie vergelijkt virtuele pitch en de klankkleur van complexe tonen met hoge en lage harmonischen van een ontbrekende grondtoon. Hiermee wordt gedemonstreerd dat het herkennen van een virtuele-pitch melodie niet gebaseerd is op het auditief volgen van een bepaalde harmonische in opeenvolgende complexe-toon stimuli. De Westminsterchime melodie wordt gevormd uit complexe tonen met een ontbrekende grondtoon, waarbij de harmonischen willekeurig gekozen worden binnen drie groepen: laag-, midden- en hoogfrequente harmonischen. De Westminsterchime melodie blijft goed herkenbaar.
[naar voorbeeld van demo23 van de ASA CD.]

fragment beluisteren afluisteren
technische details technische informatie
tekst/transcriptie tekst/transcriptie
naar top


westminst3
De Westminsterchime melodie bestaande uit complexe tonen, waarbij drie op elkaar volgende harmonischen willekeurig genomen zijn uit de groep van de 8e tot en met de 12e harmonische.


naar top


westminst1
De Westminsterchime melodie bestaande uit complexe tonen, waarbij drie op elkaar volgende harmonischen willekeurig genomen zijn uit de groep van de 2e tot en met de 6e harmonische.


naar top


westminst2
De Westminsterchime melodie bestaande uit complexe tonen, waarbij drie op elkaar volgende harmonischen willekeurig genomen zijn uit de groep van de 5e tot en met de 9e harmonische.


zoeken home UU home Letteren home Fonetiek e-mail
19 Sep 2000