Universiteit Utrechtstudierichting Fonetiek

Hoofdverzameling

-
 

vocoder


Hieronder volgen enkele verwijzingen naar demonstraties van de vocoder in de pop-muziek. De vocoder is een apparaat dat spraak ontleedt in bron- en filter-kenmerken. Bij "normaal" gebruik wordt het originele spraaksignaal gereconstrueerd door een kunstmatig bronsignaal op te wekken (pulstrein of witte ruis, voor stemhebbende resp. stemloze spraakfragmenten). Dit bronsignaal wordt vervolgens door filters geleid die de originele filterkenmerken reconstrueren.

In de pop-muziek wordt doorgaans het kunstmatige bronsignaal vervangen door een ander signaal, afkomstig van een muziekinstrument. De filter-kenmerken worden dan dus toegekend aan het instrument-signaal. Het effect is dat van een "pratend" muziekinstrument.
Het bronsignaal is vaak afkomstig van een muziek-synthesiser. Dit bronsignaal is dan electronisch gegenereerd (net als bv. een pulstrein), maar het spectrum ervan wijkt sterk af van dat van een pulstrein of van de stembanden. Zoals gezegd zijn de filter-karakteristieken meestal die van een spraaksignaal (microfoon). Dat hoeft echter niet: het filter kan ook ontleend zijn aan andere instrumenten.

Verschillende lezers hebben erop gewezen dat de geluidsdemonstraties op deze pagina niet over vocoders gaan. Graag willen we ons verontschuldigen voor deze verwarring. Voorlopig zijn de demonstraties verwijderd, in afwachting van beter gecontroleerde vocoder-demonstraties. Ondertussen kunt U via de hyperlinks hieronder zoeken naar echte geluidsdemonstraties van vocoders.

Meer informatie over vocoders:


fragment beluisteren afluisteren
technische details technische informatie
tekst/transcriptie tekst/transcriptie
naar top






zoeken home UU home Letteren home Fonetiek e-mail
26 Feb 2003