Universiteit Utrechtstudierichting Fonetiek

root gehoor

pitchint - pitchijkt -
 

pitchintensiteit


Al heel vroeg werd de intensiteitsafhankelijkheid van pitch duidelijk. Stevens (1935)*, bijvoorbeeld, vond aanzienlijke frequentieveranderingen tot 12% wanneer het geluidsniveau van sinustonen toenam van 40 tot 90 dB. Tegenwoordig lijkt dit effect klein en te variëren van persoon tot persoon. Hoewel Terhardt (1974)** pitchveranderingen vond voor sommige personen die zo groot waren als Stevens gevonden had, blijkt dit niet significant wanneer gemiddeld wordt over de hele groep proefpersonen. Stevens (1935) vond dat tonen met een lange duur en een frequentie onder 1000 Hz een lagere pitch krijgen wanneer de intensiteit toeneemt en dat tonen boven 2000 Hz een hogere pitch krijgen bij toenemende intensiteit. Rossing en Houtsma (1986)*** vonden een monotonisch afname van de pitch met de intensiteit in het frequentiegebied van 200-3200 Hz bij tonen van 40 ms lengte.
In deze demonstratie worden tonen gebruikt van 500 ms lengte met de volgende frequentiewaarden: 200 Hz, 500 Hz, 1000 Hz, 3000 Hz en 4000 Hz. Er worden paren aangeboden van elke frequentie, waarbij tweede toon van het paar steeds 30 dB luider is dan de eerste (welke 5 dB boven de 200 Hz ijktoon ligt). Voor de meeste paren zal er een kleine pitchverandering hoorbaar zijn.
[naar voorbeeld van demo12 van de ASA CD.]

*S.S.Stevens (1935), 'The relation of pitch to intensity', J. Acoust. Soc. Am. 6, 150-54
**E.Terhardt (1974), 'Pitch of pure tones: its relation to intensity', in Facts and Models in Hearing, ed. E.Zwicker and E.Terhardt (Springer Verlag, New York) pp. 353-60.
***T.D.Rossing and A.J.M. Houtsma (1986), 'Effects of signal envelope on the pitch of short sinusoidal tones', J. Acoust. Soc. Am. 79, 1926-33.

fragment beluisteren afluisteren
technische details technische informatie
tekst/transcriptie tekst/transcriptie
naar top


pitchint
Er worden zes paren van tonen aangeboden waarbij steeds de eerste toon van het paar 5 dB luider is en de tweede 35 dB luider is dan de ijktoon. De frequenties van de tonen zijn achtereenvolgens 200, 500, 1000, 2000, 3000 en 4000 Hz. De tonen zijn allen 500 ms lang.


naar top


pitchijkt
Een 200 Hz ijktoon. Deze ijktoon zodanig instellen dat het nog net hoorbaar is.


zoeken home UU home Letteren home Fonetiek e-mail
19 Sep 2000