Universiteit Utrechtstudierichting Fonetiek

root gehoor

maskpuur1 - maskpuur2 -
 

maskpuur


Een pure toon maskeert tonen met een hogere frequentie beter dan tonen met een lagere frequentie. Dit kan verklaard worden aan de hand van de responsie van het basilaire membraan na aanbieding van pure tonen. De excitatie ten gevolge van een pure toon is asymmetrisch, waarbij een uitloop is naar het eind van het basilair membraan met de hoge frequenties. Een toon B met een lage frequentie overlapt de uitwijking op het basilair membraan van een toon A die een (iets) hogere frequentie heeft. Hoe groter de intensiteit van toon B hoe meer overlap er optreedt met hogere tonen, waardoor deze tonen gemaskeerd worden. Een grotere intensiteit van toon A resulteert niet in een grotere overlap met toon B.
In deze demonstratie worden tonen van 1200 en 2000 Hz (200 ms) aangeboden met tussen de opeenvolgende tonen 100 ms pauze. De testtoon wordt om de andere toon aangeboden met afnemende stappen van 5 dB, waarbij de eerste stap -15 dB bedraagt. Eerst is de 1200 Hz-toon de maskeringstoon en de 2000 Hz-toon de testtoon. Vervolgens fungeert de 2000 Hz-toon als maskeringstoon en de 1200 Hz-toon als testtoon. Er kan geconcludeerd worden dat de 1200 Hz-maskeringstoon de 2000 Hz-testtoon beter maskeert dan andersom.
[naar voorbeeld van demo09 van de ASA CD.]

fragment beluisteren afluisteren
technische details technische informatie
tekst/transcriptie tekst/transcriptie
naar top


maskpuur1
Een testtoon van 2000 Hz wordt met afnemende stappen van 5 dB om de andere maskeringstoon van 1200 Hz aangeboden (eerste stap is -15 dB).


naar top


maskpuur2
Een testtoon van 1200 Hz wordt met afnemende stappen van 5 dB om de andere maskeringstoon van 2000 Hz aangeboden (eerste stap is -15 dB).


zoeken home UU home Letteren home Fonetiek e-mail
19 Sep 2000