Universiteit Utrechtstudierichting Fonetiek

root gehoor

luidverg -
 

luidvergelijk


In deze demonstratie wordt een methode gedemonstreerd om de kritieke bandbreedte te schatten. De bandbreedte van een ruisband neemt toe, terwijl de amplitude afneemt; de 'power' van de ruisband blijft constant. Wordt de bandbreedte groter dan de kritieke bandbreedte dan neemt de subjectieve luidheid toe. Een ruisband met een centrale frequentie van 1000 Hz en een bandbreedte van 15% (925-1075 Hz) wordt gevolgd door een testband met dezelfde centrale frequentie en bandbreedte. Vervolgens neemt de bandbreedte van de testband toe in zeven stappen van 15% en neemt de amplitude af om de power constant te houden. Overschrijdt de bandbreedte van de testband de kritieke bandbreedte dan zal de luidheid (in vergelijking tot de referentieruisband) toenemen.
[Naar voorbeeld van demo03 van de ASA CD.]

fragment beluisteren afluisteren
technische details technische informatie
tekst/transcriptie tekst/transcriptie
naar top


luidverg
Een ruisband (CF=1000 Hz; BW=150 Hz) wordt gevolgd door een testband die in zeven stappen van 15% in bandbreedte toeneemt en in amplitude afneemt (power blijft gelijk).


zoeken home UU home Letteren home Fonetiek e-mail
19 Sep 2000