Universiteit Utrechtstudierichting Fonetiek

root gehoor

jndtest -
 

jnd


De mogelijkheid om het verschil te horen tussen twee bijna gelijke stimuli wordt wel het 'Just Noticeable Difference (JND)' of 'Difference Limen (DL)' genoemd (Juist Waarneembaar Verschil of Verschildrempel). Twee stimuli kunnen niet meer van elkaar onderscheiden worden wanneer het verschil minder is dan één JND. Het JND van pitch blijkt afhankelijk te zijn van de frequentie, het geluidsniveau, de duur van de toon en de abruptheid van de frequentieverandering. Het blijkt ongeveer 1/30 te zijn van de kritieke bandbreedte van de frequentie.
In deze demonstratie worden 10 groepen van vier toonparen aangeboden. Voor elk paar is de tweede toon hoger of lager dan de eerste toon. De paren worden random aangeboden in iedere groep en het frequentieverschil neemt af met 1 Hz in elke opvolgende groep. De tonen zijn 500 ms lang en volgen elkaar op na 250 ms. Het paar A betekent [f; f+verschilfreq]; paar B betekent [f+verschilfreq; f]. Hierbij geldt: f=1000 Hz. De volgorde van de aangeboden paren is als volgt:
groep 1; verschil:10 Hz; volgorde: A,B,A,A
groep 2; verschil: 9 Hz; volgorde: A,B,B,B
groep 3; verschil: 8 Hz; volgorde: B,A,A,B
groep 4; verschil: 7 Hz; volgorde: B,A,A,B
groep 5; verschil: 6 Hz; volgorde: A,B,A,B
groep 6; verschil: 5 Hz; volgorde: A,A,A,A
groep 7; verschil: 4 Hz; volgorde: B,B,A,A
groep 8; verschil: 3 Hz; volgorde: A,B,A,B
groep 9; verschil: 2 Hz; volgorde: B,B,B,A
groep10; verschil: 1 Hz; volgorde: B,A,A,B

[naar voorbeeld van demo17 van de ASA CD.]

fragment beluisteren afluisteren
technische details technische informatie
tekst/transcriptie tekst/transcriptie
naar top


jndtest
10 groepen van vier toonparen worden aangeboden. Voor elk paar is de tweede toon hoger (A) of lager (B) dan de eerste toon. Het frequentieverschil neemt af in elke opvolgende groep.


zoeken home UU home Letteren home Fonetiek e-mail
19 Sep 2000