Universiteit Utrechtstudierichting Fonetiek

inleiding fonetiek

onderbroken zuivere toon 1 - onderbroken zuivere toon 2 - oorspronkelijk tekstfragment 1 - tekstfragment 1 (a) onderbroken door stilte - tekstfragment 1 (b) onderbroken door ruis - tekstfragment 1 (c) onderbroken door stilte - tekstfragment 1 (d) onderbroken door ruis - oorspronkelijk tekstfragment 2 - tekstfragment 2 (a) onderbroken door stilte - tekstfragment 2 (b) onderbroken door stilte -
 

interruptie


In deze demonstraties wordt een continu signaal onderbroken door stukjes stilte of ruis met een vaste duur. In de eerste twee demonstraties is het continue signaal een sinustoon (van 1000 Hz in de eerste en 2000 Hz in de tweede demonstratie). In de daarop volgende demonstraties wordt continue spraak gečnterrumpeerd door stilte en bredebandruis. De stilte of ruis komt in de plaats van weggevallen signaalfragmenten. Merk op dat als er ruis in plaats van stilte gebruikt wordt, de illusie kan ontstaan dat het onderbroken signaal door de ruis heen continu aanwezig is. Wanneer spraak relatief frequent onderbroken wordt, en de stukjes stilte of ruis zijn relatief kort, is de spraak vrij goed te verstaan. Dit komt omdat van iedere spraakklank wel enige informatie bewaard blijft, en na de onderbreking het sensorisch geheugen nog voldoende informatie bevat om wat voorafging en wat volgt met elkaar in verband te brengen. Bij daling van de onderbrekingsfrequentie daalt de verstaanbaarheid naar 50% omdat we immers maar 50% van het signaal horen. Bij langere stukjes stilte of ruis word de verstaanbaarheid slecht omdat het sensorisch geheugen na zo'n 200 ms nauwelijks nog informatie bevat, zodat wat aan de onderbreking voorafgaat en wat er op volgt niet meer met elkaar in verband kan worden gebracht.
fragment beluisteren afluisteren
technische details technische informatie
tekst/transcriptie tekst/transcriptie
naar top


onderbroken zuivere toon 1
Een sinustoon van 1000 Hz wordt met een frequentie van 4 Hz onderbroken door witte ruis. De duur van toonfragmenten en ruisfragmenten is steeds 125 ms.


naar top


onderbroken zuivere toon 2
Een sinustoon van 2000 Hz wordt met een frequentie van 4 Hz onderbroken door ruis. De duur van toonfragmenten en ruisfragmenten is steeds 125 ms. De ruis is band-gefilterd, met een centrale frequentie van 2000 Hz en een bandbreedte van 250 Hz.


naar top


oorspronkelijk tekstfragment 1
Een stukje voorgelezen tekst, zonder interrupties.


naar top


tekstfragment 1 (a) onderbroken door stilte
De spraak van tekstfragment 1 wordt tien keer per seconde onderbroken door stilte. De duur van afwisselend de spraak en de stilte is steeds 50 ms.


naar top


tekstfragment 1 (b) onderbroken door ruis
De spraak van tekstfragment 1 wordt tien keer per seconde onderbroken door witte ruis. De duur van afwisselend de spraakfragmenten en de ruisfragmenten is steeds 50 ms.


naar top


tekstfragment 1 (c) onderbroken door stilte
De spraak van tekstfragment 1 wordt nu vijf keer per seconde onderbroken door stilte. De duur van afwisselend de spraak en de stilte is steeds 100 ms.


naar top


tekstfragment 1 (d) onderbroken door ruis
De spraak van tekstfragment 1 wordt vijf keer per seconde onderbroken door witte ruis. De duur van afwisselend de spraakfragmenten en de ruisfragmenten is steeds 100 ms.


naar top


oorspronkelijk tekstfragment 2
Een stukje voorgelezen tekst, zonder interrupties.


naar top


tekstfragment 2 (a) onderbroken door stilte
De spraak van tekstfragment 2 wordt nu 2,5 keer per seconde onderbroken door stilte. De duur van afwisselend de spraak en de stilte is steeds 200 ms.


naar top


tekstfragment 2 (b) onderbroken door stilte
De spraak van tekstfragment 2 wordt nu 2,5 keer per seconde onderbroken door witte ruis. De duur van afwisselend de spraakfragmenten en de ruisfragmenten is steeds 200 ms.


zoeken home UU home Letteren home Fonetiek e-mail
07 Feb 2001