Universiteit Utrechtstudierichting Fonetiek

root gehoor

harm_4 - harm_6 - harm_7 - harm_1 - harm_8 - harm_9 - harm_5 - harm_3 - harm_2 - harmcompl - harm_10 -
 

harmonischen


Het auditieve systeem voert een Fourieranalyse uit. Deze demonstratie illustreert de werking van het auditieve systeem bij een complexe toon bestaande uit 20 harmonischen met een grondtoon van 200 Hz. Bovendien demonstreert het hoe ons auditieve systeem in staat is om op meerdere manieren te luisteren naar een complex signaal. Wanneer er holistisch/ synthetisch geluisterd wordt, wordt het signaal als één geheel waargenomen en wordt er niet of nauwelijks gelet op de aparte componenten waaruit het signaal is opgebouwd. Wordt er analytisch geluisterd, dan worden de verschillende componenten apart waargenomen. Wanneer de relatieve amplitude van de 20 harmonischen constant wordt gehouden, zijn we geneigd het signaal als geheel waar te nemen. Verandert er echter een harmonische (deze verdwijnt bijvoorbeeld uit het signaal of komt erbij) dan komt deze duidelijk naar voren en wordt het signaal analytisch waargenomen.
[Naar voorbeeld van demo01 van de ASA CD].

fragment beluisteren afluisteren
technische details technische informatie
tekst/transcriptie tekst/transcriptie
naar top


harm_4
Een complex signaal bestaande uit 20 harmonischen van F0=200 Hz, waarbij de vierde harmonische driemaal wordt weggelaten en weer toegevoegd.


naar top


harm_6
Een complex signaal bestaande uit 20 harmonischen van F0=200 Hz, waarbij de zesde harmonische driemaal wordt weggelaten en weer toegevoegd.


naar top


harm_7
Een complex signaal bestaande uit 20 harmonischen van F0=200 Hz, waarbij de zevende harmonische driemaal wordt weggelaten en weer toegevoegd.


naar top


harm_1
Een complex signaal bestaande uit 20 harmonischen van F0=200 Hz, waarbij de eerste harmonische driemaal wordt weggelaten en weer toegevoegd.


naar top


harm_8
Een complex signaal bestaande uit 20 harmonischen van F0=200 Hz, waarbij de achtste harmonische driemaal wordt weggelaten en weer toegevoegd.


naar top


harm_9
Een complex signaal bestaande uit 20 harmonischen van F0=200 Hz, waarbij de negende harmonische driemaal wordt weggelaten en weer toegevoegd.


naar top


harm_5
Een complex signaal bestaande uit 20 harmonischen van F0=200 Hz, waarbij de vijfde harmonische driemaal wordt weggelaten en weer toegevoegd.


naar top


harm_3
Een complex signaal bestaande uit 20 harmonischen van F0=200 Hz, waarbij de derde harmonische driemaal wordt weggelaten en weer toegevoegd.


naar top


harm_2
Een complex signaal bestaande uit 20 harmonischen van F0=200 Hz, waarbij de tweede harmonische driemaal wordt weggelaten en weer toegevoegd.


naar top


harmcompl
Een complex signaal bestaande uit 20 harmonischen van F0=200 Hz.


naar top


harm_10
Een complex signaal bestaande uit 20 harmonischen van F0=200 Hz, waarbij de tiende harmonische driemaal wordt weggelaten en weer toegevoegd.


zoeken home UU home Letteren home Fonetiek e-mail
19 Sep 2000