Universiteit Utrechtstudierichting Fonetiek

Hoofdverzameling

attentie, losse difonen - attentie, geconcateneerde difonen - attentie, geconcateneerde difonen, met intonatie - schimmel - duits met nl difonen 1 - engels met nl difonen 1 - engels met nl difonen 2 - frans met nl difonen 1 - jochie - DS+Pros, automatisch, dec.1989 - Fluent Dutch, automatisch, dec.1999 - Fluent Dutch, gecorrigeerd, dec.1999 - Spengi, automatisch, dec.1999 - Spengi, gecorrigeerd, dec.1999 -
 

difoon-synthese


Dit zijn demonstraties van Nederlandse spraaksynthese met behulp van difonen. Difonen zijn de overgangen tussen opeenvolgende spraakklanken, geknipt uit vooraf opgenomen en gecodeerde spraak.
De meeste van deze demonstraties zijn aangemaakt met het programma DS voor Nederlandse difoon-synthese, of met de voorlopers daarvan. Deze programmatuur is ontwikkeld bij het IPO, Center for User-System Interaction te Eindhoven. Sommige onderdelen ervan, met name voor de grafeem-foneem-omzetting en voor de prosodische analyse (accentuering en pauzering) zijn ontwikkeld bij het (toenmalige) OTS, als onderdeel van het SPIN-programma Analyse en Synthese van Spraak (1987-1992).
Ter vergelijking zijn ook enkele recente demonstratie opgenomen, tien jaar jonger, van dezelfde tekst. Deze recente versies zijn aangemaakt met het tekst-naar-spraak-systeem Fluent Dutch versie 1.3, van Fluency Speech Technology, en met Spengi van het IPO.

fragment beluisteren afluisteren
technische details technische informatie
tekst/transcriptie tekst/transcriptie
naar top


attentie, losse difonen
De difonen (gecodeerd in LPC-10) nodig voor het woord attentie.


naar top


attentie, geconcateneerde difonen
De difonen (gecodeerd in LPC-10) nodig voor het woord attentie, geconcateneerd, toonhoogte vast op 100 Hz.


naar top


attentie, geconcateneerde difonen, met intonatie
De difonen (gecodeerd in LPC-10) nodig voor het woord attentie, geconcateneerd, met intonatie-contour voor één-woord-uiting.


naar top


schimmel
Difoon-synthese met duur-aanpassingen en intonatie.


naar top


duits met nl difonen 1
Difoon-synthese van een Duitse zin met Nederlandse difonen.


naar top


engels met nl difonen 1
Difoon-synthese van een Engelse zin met Nederlandse difonen


naar top


engels met nl difonen 2
Difoon-synthese van een Engelse zin met Nederlandse difonen


naar top


frans met nl difonen 1
Difoon-synthese van een Franse zin met Nederlandse difonen


naar top


jochienaar top


DS+Pros, automatisch, dec.1989
Deze tekst is volledig automatisch gesynthetiseerd met het programma DS (versie 2) voor difoon-synthese. Er zijn geen handmatige correcties of verbeteringen aangebracht. De locaties van accenten en pauzes zijn bepaald door de module PROS voor prosodische zins-analyse (Quené & Kager, finale versie, december 1989). Grafeem-foneem-omzetting en klemtoon-toekenning is verzorgd door module GRAFON. De gebruikte difonen zijn ingesproken door Philip Bloemendal, en gecodeerd in LPC.


naar top


Fluent Dutch, automatisch, dec.1999
Deze tekst is volledig automatisch gesynthetiseerd met het programma Fluent Dutch (versie 1.3) voor Nederlandse difoon-synthese. Er zijn geen handmatige correcties of verbeteringen aangebracht.


naar top


Fluent Dutch, gecorrigeerd, dec.1999
Deze tekst is gesynthetiseerd met het programma Fluent Dutch (versie 1.3) voor Nederlandse difoon-synthese. Waar nodig zijn in de tekst-invoer prosodische markeringen aangebracht, en er zijn enkele fouten verbeterd in de fonologische representatie.


naar top


Spengi, automatisch, dec.1999
Deze tekst is volledig automatisch gesynthetiseerd met het programma Spengi voor Nederlandse difoon-synthese. Er zijn geen handmatige correcties of verbeteringen aangebracht. De linguïstische voorbewerking (grafeem-foneem-conversie; accent- en grenstoekenning) is gedaan met (enigszins verouderde) modules uit Nijmegen; de realisatie van prosodie (d.w.z. intonatie en duur) en difoonsynthese is gedaan met modules van het IPO.


naar top


Spengi, gecorrigeerd, dec.1999
Deze tekst is gesynthetiseerd met het programma Spengi voor Nederlandse difoon-synthese. Waar nodig zijn handmatige correcties en prosodische markeringen aangebracht. De linguïstische voorbewerking (grafeem-foneem-conversie; accent- en grenstoekenning) is gedaan met (enigszins verouderde) modules uit Nijmegen; de realisatie van prosodie (d.w.z. intonatie en duur) en difoonsynthese


zoeken home UU home Letteren home Fonetiek e-mail
19 Sep 2000