Universiteit Utrechtstudierichting Fonetiek

Hoofdverzameling

continuumheen - continuumterug - discrim1a - discrim1b - discrim1c - discrim1d - discrim1e - discrim1f - discrim1g - discrim2a - discrim2b - discrim2c -
 

categorische perceptie


In deze demonstratie worden de stimuli van een continuüm van /u:/ naar /i:/ weergegeven. Deze stimuli zijn gebruikt voor het promotieonderzoek (1996-2000) van Ellen Gerrits. In dit onderzoek wordt de categorische perceptie bestudeerd van vocalen uit losse woorden en op een meer alledaagse wijze uitgesproken vocalen. Het project wordt begeleid door dr. M.E.H. Schouten en prof.dr. S.G. Nooteboom.
In het onderzoek naar categorische perceptie bestaan de stimuli uit een continuüm tussen twee fonemen. Dit stimuluscontinuüm wordt aangeboden in een discriminatie- en classificatie-experiment. Er wordt bekeken of het mogelijk is de discriminatieresultaten te voorspellen met behulp van de classificatieresultaten. Het idee hierachter is dat het:
1) makkelijk is stimuli te onderscheiden die in verschillende categorieën werden geclassificeerd.
2) moeilijk is stimuli te discrimineren die tot dezelfde categorie behoren.

In de volgende fragmenten wordt het hele continuüm aangeboden, van [poep] naar [piep] en andersom.
Tevens worden paren stimuli aangeboden in twee discriminatietaken. In de eerste discriminatietaak (discrim1a...g) wordt de perceptieve afstand zo klein mogelijk gehouden om een plafond-effect te voorkomen. De stimulusafstand in deze taak is één stap.
In de tweede discriminatietaak wordt gedemonstreerd dat in een driestapsvergelijking de verschillen tussen de stimuli te groot zijn, waardoor een plafond-effect zal optreden (discrim2a...c).

fragment beluisteren afluisteren
technische details technische informatie
tekst/transcriptie tekst/transcriptie
naar top


continuumheen
Een continuüm van /pu:p/ naar /pi:p/ in zeven stappen. De acht woordjes worden achter elkaar aangeboden. Bij het genereren van de woordjes voor het continuüm steeds de /p/ uit ´poep´ gebruikt.


naar top


continuumterug
Een continuüm van /pi:p/ naar /pu:p/ in zeven stappen. De acht woordjes worden achter elkaar aangeboden. Bij het genereren van de woordjes voor het continuüm steeds de /p/ uit ´poep´ gebruikt.


naar top


discrim1a
In een eenstapsvergelijking wordt in dit fragment het stimuluspaar (1,2) aangeboden.


naar top


discrim1b
In een eenstapsvergelijking wordt in dit fragment het stimuluspaar (2,3) aangeboden.


naar top


discrim1c
In een eenstapsvergelijking wordt in dit fragment het stimuluspaar (3,4) aangeboden.


naar top


discrim1d
In een eenstapsvergelijking wordt in dit fragment het stimuluspaar (4,5) aangeboden.


naar top


discrim1e
In een eenstapsvergelijking wordt in dit fragment het stimuluspaar (5,6) aangeboden.


naar top


discrim1f
In een eenstapsvergelijking wordt in dit fragment het stimuluspaar (6,7) aangeboden.


naar top


discrim1g
In een eenstapsvergelijking wordt in dit fragment het stimuluspaar (7,8) aangeboden.


naar top


discrim2a
In een driestapsvergelijking wordt in dit fragment het stimuluspaar (1,4) aangeboden.


naar top


discrim2b
In een driestapsvergelijking wordt in dit fragment het stimuluspaar (3,6) aangeboden.


naar top


discrim2c
In een driestapsvergelijking wordt in dit fragment het stimuluspaar (5,8) aangeboden.


zoeken home UU home Letteren home Fonetiek e-mail
19 Sep 2000